Danışmanlık ve EğitimDanışmanlık ve Eğitim

Danışmanlık ve Eğitim

Almanya'da bulunan, Daimler ve Microsoft Almanya gibi bazı büyük çaplı şirketlere Azure workshopları verdik. Bu workshoplarda işlenen konular arasında şunlar yer aldı:

  • Azure Data Factory
  • Event Hub
  • IoT Hub
  • Azure Stream Analytics
  • Azure SQL
  • Storage Accounts
  • Azure Machine Learning Studio
  • Azure Data Lake
  • Application Insights
  • Azure DevOps

HİZMETLERİMİZ

İLETİŞİM

BLOG